The product has been added to your shopping cart

Unit price:

Data & Publications

Policy Pathway - Modernising Building Energy Codes 2015 (Turkish)

Policy Pathways building codes Turkish 4.7MB
Free

Binalar, dünya genelinde en büyük enerji tüketicileridir. Yapı sektörü, birçok Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkede birincil enerji tüketiminin %40’ından fazlasını oluşturmaktadır. Küresel olarak, yapı sektörünün nihai enerji tüketimi, nüfus artışı ve ekonomik büyümenin etkisiyle 1971’den 2010’a kadar ikiye katlanmıştır. Bina sayısı artmaya devam edecek ve küresel enerji arzı üzerindeki baskıyı artıracaktır. Dünya genelinde binaların enerji talebinin 2035 itibarıyla %30 artması da beklenmektedir.

IEA üyesi ülkelerin mevcut bina stoklarının önümüzdeki yıllarda kullanımda kalacağı göz önünde tutulduğunda esas odaklanma, enerji yönetmelikleri ve asgari performans standartları çerçevesinde mevcut binaların tadilatı yönünde olmalıdır. IEA üyesi olmayan ülkelerde, 2050 itibarıyla ihtiyaç duyulacak binaların yarısından çoğu henüz inşa edilmemiştir. Bu ülkelerde yeni binalar, katı performans standartları getiren mevzuat vasıtasıyla, düşük enerji tüketicileri şeklinde tasarlanmalıdır. Gelişmiş bina enerji mevzuatının uygulanmasını kolaylaştırmak ve özendirmek için kapsamlı politika paketlerine ihtiyaç vardır.

Bu Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma programı (UNDP) ortak raporu, IEA üyesi ülkeler ve IEA üyesi olmayan ülkeler arasında, yapı sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin en iyi uygulamaları ve alınan dersleri paylaşmaktadır. Amaç, küresel enerji arzı üzerindeki baskıları sınırlandırmak, enerji güvenliğini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır.

IEA Politika Haritası dizisinin bir parçası olarak, Küresel Enerji Geleceğimizi Güvence Altına Almak için Bina Enerji Mevzuatının Modernleştirilmesi çalışması, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarındaki temel adımları ortaya koymaktadır. Politika Haritası dizisi, politika belirleyicilerin, IEA üye ülkeleri ilgili Bakanları tarafından onaylanan Uluslararası Enerji Ajansı’nın 25 Enerji Verimliliği Politika Önerisi’nin uygulanmasına yardım etmeyi amaçlamaktadır (2011).

Products specifications
Released Date 26 March 2015
Pages 74